Om DSE

De Studerendes Erhvervskontakt, DSE, er en selvstændig, upolitisk og økonomisk uafhængig studenterforening repræsenteret på Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet, hvilket gør, at vi når ud til samtlige civilingeniørstuderende samt de fleste diplomingeniørstuderende i Danmark. Endvidere har vi tæt kontakt til DSR repræsentanter på landets ingeniørhøjskoler.

Foreningens formål er at formidle kontakt imellem de studerende og erhvervslivet for på den måde at skabe en dialog, der gør det muligt for begge parter at holde sig orienteret om udviklingen indenfor hinandens områder. Dette gøres gennem studierelevante virksomhedspræsentationer kaldet Fokusaftener, virksomhedshåndbogen Pejling samt de to karrieremesser: DSE Messe Aalborg og DSE Messe Lyngby – Danmarks største job- og karrieremesse. For de studerende er DSE’s produkter en mulighed for at knytte kontakter i erhvervslivet. For virksomheder er der mulighed for at profilere virksomheden over for studerende for derved at tiltrække interesserede til projekter, praktik samt jobs.

DSE’s Historie

Vi startede med at udvikle Pejling, for at give studerende bedre kendskab til “det virkelige liv” udenfor universitetet. Derefter har vi bygget flere produkter på, herunder messen, der afholdes på både DTU og i Aalborg, og Fokusaftener (FA), som ligeledes både holdes på Sjælland såvel som i Jylland. Vi har siden vores opstart i 1989-1990 på DTU og 1993 i Aalborg en stadig bedre kontakt med flere virksomheder og foreningen er idag kendt i såvel uddannelsesmiljøet som erhvervslivet.

Billeder fra DSE Messe Aalborg

Billeder fra DSE Fokusaften Lyngby